Spring naar content

Privacyverklaring

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. De eerste keer dat je de site bezoekt word je gevraagd deze te accepteren. Als je verder surft ga je automatisch akkoord met het plaatsen en gebruiken van cookies.

Als je wilt, kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zonder cookies zul je sommige dingen op de site niet kunnen doen.

Meer informatie over wat cookies zijn en hoe je ze kunt aan- en uitzetten vind je in dit artikel:
https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze websitestatistieken worden gebruikt om de website te verbeteren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt door Google opgeslagen. Hierbij wordt geen informatie opgeslagen die naar een specifiek persoon of een specifieke computer herleid kan worden. Google kan de opgeslagen informatie aan derden verschaffen als het hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google combineert de geanonimiseerde IP-adressen niet met andere gegevens waarover het beschikt.

De datasharing-instellingen van Google Analytics zijn uitgeschakeld voor deze website.

Persoonlijke informatie

Door deze website te gebruiken wordt er geen persoonlijke informatie over je opgeslagen. Als je contact opneemt via telefoon of e-mail dan kunnen je contactgegevens worden opgeslagen in een klantenbestand.

Gegevens die bewaard kunnen worden zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (alleen klanten)
  • BTW-nummer (alleen klanten)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op.

Doel gegevensverwerking

Caroline Griep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het afhandelen van je betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen voor zakelijke doeleinden
  • Om je te informeren over wijzigingen van diensten of producten
  • Als daar een wettelijke verplichting toe is (bijvoorbeeld belastingaangifte).

Geautomatiseerde verwerkingen

Caroline Griep gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen voor enige vorm van besluitvorming.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Je persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat zinnig is voor de bedrijfsvoering.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, zover mogelijk binnen de wettelijke verplichtingen.
Neem hiervoor contact op via e-mail.

Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van je persoonsgegevens door Caroline griep. Je kan hiervoor zowel direct contact opnemen,  als via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Caroline Griep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Caroline Griep verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is een levend document en zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Contact

Neem contact op als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring.

Scroll naar boven